Information från valberedningen

I mars detta är det årsmöte för Supporterhuset och vi ska välja medlemmar till olika uppdrag. Mandatperiod för ordförande, tre ledamöter och revisorer löper ut i och med årsmötet. Vi vill därför uppmana alla medlemmar att nominera personer de tror på. Om man själv har intresse för något uppdrag så ska man såklart anmäla det […]

Årsmöte 8/3 kl 18.00

Supporterhuset bjuder in till årsmöte onsdagen den 8 mars kl 18.00 på Supporterhuset.  Valberedningens förslag och eventuellt inkomna motioner kommuniceras senast två veckor innan utsatt tid för årsmötet.  Motioner som ska tas upp på årsmötet ska vara inkomna senast sex veckor innan utsatt tid för årsmötet (senast onsdagen den 25/1). Dessa mejlas till info@supporterhuset.se. Har […]

Supporterhusets fond

– för Malmö, både som stad och lag Bakgrund Supporterhuset finns till för att nå MFF-supportrar och människor i alla åldrar med det gemensamma intresset för fotboll. Vi vill ta tillvara på människors energi och engagemang som skapar de positiva krafterna i supporterskapet. Supporterhuset handlar om att skapa en fysisk mötesplats där MFF-supportrar kan träffas […]

En sammanfattning från medlemsmötet 30/11

Styrelsen informerar om tidigare och kommande arbete Ordförande Joakim informerar. Nytt för i år är att man utvidgat den populära korvförsäljningen till Hörnan på matchdag. Kollektionen Flabben är väldigt populär och säljer bra. Ett gott samarbete med MFF bland annat med Grundskolefotboll mot rasismer. Det har funnits ett pågående samtal angående hur man ökar det […]

Årsmöte 2022: Kallelse och valberedningens förslag

Onsdagen den 23 februari kl. 18.00 avhålls Supporterhusets ordinarie årsmöte för 2022. Årets årsmöte 2022 kommer hållas på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79D. Eftersom den tillfälliga stämmolagen slutade gälla den 31/12 2021 kommer årsmötet att hållas på plats och endast på plats. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet att närvara på mötet online. Utdrag ur […]

Årsmöte 2022: Kallelse till årsmöte

Supporterhuset kallar till årsmöte onsdagen den 23 februari 18.00 Fullständig dagordning samt valberedningens förslag kommuniceras senast två veckor innan utsatt tid för årsmöte. Motioner ska vara inkomna senast sex veckor innan utsatt tid för årsmöte (onsdagen den 12/1). Betalande medlemmar 2021 innehar rösträtt. Nytillkomna medlemmar 2022 har rätt att närvara men berättigas ingen rösträtt. Vi […]

Extrainsatt Årsmöte 2021

Den 17 november kallar Supporterhuset sina medlemmar till ett extrainsatt årsmöte 17:15 för avhandling av inkommen motion gällande ändringar i föreningens stadgar. Mötet äger rum i Supporterhusets lokal på Södra Förstadsgatan 79D Motionen avhandlades på årsmötet 29 mars 2021 (bifall) och ska enligt föreningens stadgar avhandlas en andra gång för ett eventuellt andra bifall innan […]

Pressmeddelande gällandes enkät!

Kära medlemmar och ickemedlemmar! Supporterhusets styrelse med verksamhetsansvarig vill med detta pressmeddelande återkoppla till er kring resultatet av den enkät vi bad er svara på i juni detta år. Av de 96 personer som svarade på enkäten så var 59% medlemmar i Supporterhuset. Det framgår tydligt att de allra flestas syn på vad föreningen är […]

Angående försäljning av ”Malmö Originals”.

Under en period sålde Supporterhuset den populära kollektionen ”MALMÖ ORIGINALS”. 2019 blev vi kontaktade av en advokatfirma som företrädde ADIDAS. De uppmanade oss att omedelbart sluta producera/sälja kollektionen och hänvisade till varumärkesintrång. Supporterhuset slutade att producera/sälja kollektionen och lagret av artiklar gick till destruktion. Det har kommit till vår kännedom att privatpersoner trycker och säljer […]

Årsmöte 2021 – Kallelse och valberedningens förslag

Måndagen den 29 mars kl. 18.00 avhålls Supporterhusets ordinarie årsmöte 2021. På grund av den fortfarande pågående Covid-19 pandemin och de begränsningar den medför kommer årets årsmöte att anordnas digitalt via mötesplattformen Zoom. För att kunna rösta måste man vara med på länk och logga in som gäst och döpa om sig till sitt eget […]