Extrainsatt Årsmöte 2021

Den 17 november kallar Supporterhuset sina medlemmar till ett extrainsatt årsmöte 17:15 för avhandling av inkommen motion gällande ändringar i föreningens stadgar. Mötet äger rum i Supporterhusets lokal på Södra Förstadsgatan 79D

Motionen avhandlades på årsmötet 29 mars 2021 (bifall) och ska enligt föreningens stadgar avhandlas en andra gång för ett eventuellt andra bifall innan föreningen kan revidera eventuella ändringar i stadgarna.

Länkar till dagordning för mötet samt motionen i sin helhet.

DAGORDNING

Motion om stadgeändring i §7 Styrelse