Pressmeddelande gällandes enkät!

Kära medlemmar och ickemedlemmar!

Supporterhusets styrelse med verksamhetsansvarig vill med detta pressmeddelande återkoppla till er kring resultatet av den enkät vi bad er svara på i juni detta år.

Av de 96 personer som svarade på enkäten så var 59% medlemmar i Supporterhuset. Det framgår tydligt att de allra flestas syn på vad föreningen är är tätt kopplat till den merch vi säljer online och i lokalen, men också att det är en samlingsplats för alla MFF supportrar.

Många efterfrågar att mer ska hända i lokalen som föreläsningar, häng och annat. Också att föreningen tydligare ska kommunicera vad medlemmar kan bidra med och hur de kan engagera sig. En del skrev också att föreningens vision och stadgar bör synas mer utåt än det gör i dagsläget.

Eftersom att merch försäljning är ett medel för att kunna uppnå föreningens mål så är det oundvikligt att det tar upp mycket plats i vad som syns utåt. Dock har vi i styrelsen varit självkritiska här och enkäten stärker även denna bild – det har varit mycket koncentration på dessa medel och inte lika mycket på föreningens mål. Detta beror såklart bland annat på den ansträngda ekonomin som funnits i föreningen och nu 18 månader av covid-19. Men det är mycket som är i rullning för att ändra detta, bland annat så har det startats ett Kulturutskott, Sociala engagemangsutskott och Evenemangsutskott som just nu arbetar aktivt med dessa frågor som namnen på utskotten avslöjar.

Just eftersom att vi befinner oss i en pandemi har det varit omöjligt att ha föreläsningar eller andra evenemang i lokalen. Vår förhoppning är att vi under hösten ska kunna sätta igång med dessa igen, så att vi alla äntligen kan träffas mer regelbundet.

Styrelse och verksamhetsansvarig kommer aktivt arbeta vidare med att stäva efter föreningens mål och vision. Bli medlem i Supporterhuset och engagera dig!

Styrelse med verksamhetsansvarig