Utskott

Supporterhusets olika utskott bildar hjärtat i föreningen. Det är medlemmarna själva som engagerar sig i utskotten och som gör att föreningen lever. Här kan du läsa mer om vilka utskott som finns och vad de gör. Vill du engagera dig, eller har förslag och frågor till utskotten, är du välkommen att kontakta dem via mejl.

Shop­­utskottet

Utskottet som har hand om allt som säljs i Supporterhusets lokal. Vi designar och tar fram olika produkter som är en enorm faktor till att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet. Utskottet skapades 2014.


Kultur­­utskottet

Utskottet har hand om Supporterhusets bidrag till Malmö FF:s supporterkultur. Det kan handla om allt från att ha ansvar för flaggverkstaden, hålla i föreläsningar och att inleda workshops, till att sprida kunskap kring vår supporterkultur. Utskottet startades 2021.”


Evenemangs­utskottet

Det här utskottet är speciellt inriktat på att finna möjligheter till evenemang för Supporterhusets medlemmar. Det är en viktig uppgift eftersom evenemangen är en så betydande del av vår verksamhet. Utskottet skapades 2021.


Marknads­utskottet

Utskottet jobbar framför allt med Supporterhusets företagsmedlemmar, men även annat som har med marknadsfrågor att göra. Vårt mål är både att engagera nya företagsmedlemmar och att behålla de som redan stöttar Supporterhuset. Utskottet skapades 2018.


Sociala engagemangs­utskottet

Det här utskottet driver Supporterhusets sociala engagemang. Vi har ett nära samarbete med exempelvis MFF i Samhället och Grundskolefotboll mot rasismer. Utskottet skapades 2021 för att ta ett tydligare ansvar för föreningens sociala engagemang, och är alltid öppet för personer med engagemang och intresse för samhällsfrågor.