Valberedningen

Susanne Lundberg
Sammankallande

Ludvig Mårtensson

Kristin ”Krillan” Svensson

Kontakta valberedningen

Har du frågor, input eller tips till valberedningen så är du välkommen att kontakta dem på den här mailadressen.