Supporterhusets fond

– för Malmö, både som stad och lag

Bakgrund

Supporterhuset finns till för att nå MFF-supportrar och människor i alla åldrar med det gemensamma intresset för fotboll. Vi vill ta tillvara på människors energi och engagemang som skapar de positiva krafterna i supporterskapet.

Supporterhuset handlar om att skapa en fysisk mötesplats där MFF-supportrar kan träffas och skapa en gemenskap. Vi vill arbeta för den positiva supporterkulturen, ta ett socialt ansvar och öka engagemanget kring Malmö FF.

Supporterhuset är en ideell förening, som verkar för att ge människor ett syfte och en identitet. Fotbollen är en mötesplats och ett unikt rum för spontan och levande integration, som motverkar fördomar och skapar en gemenskap som är svår att hitta någon annanstans.

Supporterhuset vill ta vara på krafterna och energin som skapas i den gemenskapen och hjälpa våra medlemmar att använda dem på ett konstruktivt sätt. Vi vill ge människor möjlighet att använda sina färdigheter och sin kreativitet till något positivt, och samtidigt förebygga att de hamnar i negativt och destruktivt beteende. Det är ur den bakgrunden vår fond tar avstamp.

Med hjälp av Supporterhusets fond vill vi uppmuntra enskilda medlemmar, organisationer eller andra grupper att driva projekt som är knutna till att främja Malmö, både som stad och lag.

Ändamål

Att finansiera projekt som främjar Malmö, både som stad och lag. Vi vill inte att ekonomin ska sätta stopp för kreativiteten som återfinns i vår stad.

Finansiering

Supporterhuset kommer att avsätta 20 000 kr som ett startbidrag, samt 10% av vinsten årsvis rakt in i fonden. Fonden kommer alltså att växa successivt.

Villkor

  • Den huvudsökande är medlem i Supporterhuset
  • Ändamålet ska främja Malmö, både som stad och/eller lag.
  • Projekten ska vara förenliga med gällande stadgar för Supporterhuset
  • Slutfört projekt ska redovisas för Supporterhusets styrelse

Ansökan

Ansökningsperioden startar 1 januari 2023 och ansökningar tas emot löpande under hela året. Ansökningen ska innehålla:

  • En kort presentation av dig som enskild medlem, organisation eller grupp.
  • Presentation av idé samt dess ändamål
  • Ett utkast på din/er projektplan innehållandes en tidsplan
  • Beräknad kostnad

Ansökan skickas till info@supporterhuset.se eller via länk.

Supporterhusets styrelse avgör om ansökan beviljas.