En sammanfattning från medlemsmötet 30/11

Styrelsen informerar om tidigare och kommande arbete
Ordförande Joakim informerar. Nytt för i år är att man utvidgat den populära korvförsäljningen till Hörnan på matchdag. Kollektionen Flabben är väldigt populär och säljer bra. Ett gott samarbete med MFF bland annat med Grundskolefotboll mot rasismer. Det har funnits ett pågående samtal angående hur man ökar det engagemanget men också kring hur man återinvesterar föreningens kapital till medlemmarna. I somras anordnade man ett parkhäng i Pildammsparken öppet för alla MFFare där det bland annat spelades brännboll. Samarbetet med Saturnus gällande  Malmöglöggen fortsätter. 

Presentation av utskotten:

Kulturutskottet

Tanken är att nå ut till medlemmar för att hjälpa dem i sitt supporterskap. Det har varit ett omfattande arbete med flaggverkstaden med både renovering och städ. Det finns även en plan med en studiecirkel/kurs i hur man gör en flagga från grunden, hålla flaggverkstaden öppet en vardagskväll i månaden, en supporterpodd bland annat. Viktigt att poängtera att Kulturutskottet är mer än att bara syssla med sånt som är relaterat till flaggor. Öppet möte onsdag 12/12 17.30 för alla som är intresserade.

Shoputskottet 

De som designar kläderna, tar fram kollektioner och tar fram idéer till produkter att sälja. Allt som säljs ligger de bakom. Finns inget krav på att kunna designa för att engagera sig i utskottet, utan man kanske har bra idéer eller t ex kan ringa runt till leverantörer. 

Sociala engagemangsutskottet

Tillsammans med Malmö stads grundskoleförvaltning och MFF samarbetar man kring Grundskolefotboll mot rasismer. Det innebar att Supporterhuset ansvarade för att alla elever som deltog fick göra sin egen flagga som de kunde ha med på match detta året. Man sydde färdiga flaggor som ungdomarna fick måla på sen. Ett lokalt ungdomslag har hört av sig och vill komma på besök för att göra flaggor och lära sig mer om läktarkultur. 

Evenemangsutskottet 

Ansvarar för att det händer saker på SH t ex föreläsningar, spelarbesök osv. Upplevt att intresset för att komma hit för den typen av saker minskat och behövt se över det, vilket kan berott på pandemin och/eller att poddar erbjuder den typen av intervjuer som Supporterhuset haft. Kanske är det mer interaktiva möten är det som behövs. Det kan också vara en fråga om att man inte heller når ut till rätt publik – hur gör man det? Reklam i poddar, skriva ut allt på “Händer”-tavlan i caféet. Uppfattas Supporterhuset som att alla är välkomna eller som att det bara är/blir för någon typ av inre krets? Hur kan vi gemensamt arbete mot detta?

Att vara med behöver inte betyda att man är superaktiv och det kan vara att man bara är aktiv gällande ett specifikt engagemang (kanske en egen idé man haft). 

Marknadsutskottet 

Arbetar med att värva företagsmedlemmar och sponsorer. Det behöver inte vara att ett företag går in med pengar, t ex hjälper ett företag till med tyger och symaskinsrelaterade produkter/tjänster. Dessutom erbjuder flera av dessa rabatter och erbjudanden till medlemmar. Supporterhuset erbjuder företagsmedlemmar frukost/lunch-tillfällen för dessa där t ex spelare eller andra från föreningen deltar. 

Tankar och idéer inför 2023
Supporterhuset är en relativ sluten förening på så sätt att man inte visar upp allt engagemang som finns och inte har mer av dessa typ av möten där man ses och pratar. 

Låta medlemsengagemanget få mer plats i sociala medier, t ex att utskotten får vara med och skapa innehåll.

Vad är det man ser när man går förbi SH? Ser man bara ett café och klädshop? Den typen av intryck är också viktiga att tänka på. Sätta upp “Händer på huset”-tavla i fönstret samt mer information om vad SH är (t ex att det faktiskt är en ideell förening som bedriver verksamheten).

Är SH för inriktade på ståplatssupportrar? När man sålde korv på Hörnan så synliggjordes SH även för annan typ av publik då. Viktigt med tydlig information i dessa sammanhang om föreningen och dess verksamhet.

Man kanske skulle kunna göra något kring dammatcherna då det är lite “hetare” möten i år så som IFK Göteborg. 

Förslag om att samarbete med med MFFs flicklag och Malmös fritidsgårdar för att locka unga tjejer. T ex ha ett arrangemang och/eller besök på SH i samband med dammatcher. 

Övrigt 

En medlem föreslog att man kan lägga ut enklare uppgifter på sociala medier som medlemmar kan göra då det skulle kunna vara ett enkelt sätt att kunna ta klivet in i föreningen/göra något. Tanke från styrelse och verksamhetsansvarig är att föreningen kan bli bättre på detta!

Viktigt att ha med sig att föreningen är ung och med egna initiativ kan man vara med och forma föreningen. 

Styrelse och verksamhetsansvarig