Årsmöte 2021 – Kallelse och valberedningens förslag

Måndagen den 29 mars kl. 18.00 avhålls Supporterhusets ordinarie årsmöte 2021.

På grund av den fortfarande pågående Covid-19 pandemin och de begränsningar den medför kommer årets årsmöte att anordnas digitalt via mötesplattformen Zoom.

För att kunna rösta måste man vara med på länk och logga in som gäst och döpa om sig till sitt eget för- & efternamn. (exempel: Sven Svensson)

Vi öppnar för insläpp redan kl 17:30 för att deltagarna ska kunna testa tekniken.

Vid röstning genom ombud behöver fysisk fullmakt inkomma till Supporterhustes lokal senast måndag 29 mars kl 17:30. Av fullmakt stall det framgå namn på icke deltagande medlem samt vem som vid mötet röstar i ditt namn. På grund av tekniska begränsningar kan det bara vara en deltagare per inloggning. Ombudets röst räknas som dubbel om man som ombud inte kommunicerar annorlunda.

Röstning kommer att ske med så kallad omvänd acklamation. Det innebär att om man inte svarar så håller man med. Detta förfarande är enklare och smidigare vid möten på distans.

Samtliga deltagares mikrofoner kommer vara blockerade som förval. Så röstar man nej, slå på mikrofonen och säg nej. Vill man begära ordet i annat fall än omröstning gör detta via Zoom på följande vis.

I den nedre raden i Zoom > välj ”participants” > ”räck upp handen”. Görs detta ska mötesordföranden muntligen bekräfta denna handuppräckning och ge ordet till personen.

Försök således att ha era mikrofoner stängda under mötet om ni inte röstar emot ett förslag eller har begärt ordet och fått detta beviljat.

Länk till mötet:

https://mau-se.zoom.us/j/4252597676

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: marcus@supporterhuset.se

Det har inkommit två motioner till årsmötet.

En motion om stadgeändring som styrelsen yrkar årsmötet att bifalla samt en motion om alkoholservering på Supporterhuset som styrelsen ställer sig neutral till. Ni hittar vår kommentar till detta samt motionerna nedan.

Supporterhuset omsatte år 2020 cirka 1 862 000 kr (år 2019 2 589 000 kr).

Föreningen gör på detta cirka 63 000 kr (år 2019 400 000 kr) i resultat.

Vi ser fram emot att närmare presentera ekonomin under årsmötet.

Varmt välkomna!

___

Nedan följer valberedningens förslag inför årsmötet 2021:

Nyval till ordförande: 2021-2022

Valberedningen föreslår att Joakim Andersson väljs.

Valberedningen vill nominera den tidigare ledamoten Joakim Andersson till ordförande för en period av ett år då vi tror att Joakim med sin djupa förankring i staden och sin stora erfarenhet av ledarskap och organisation kommer göra ett riktigt gott jobb som ordförande för föreningen och dess medlemmar.

Omval till styrelseledamot: 2021-2023

Valberedningen nominerar William Galambos.

Valberedningen föreslår att William Galambos väljs om på ytterligare en mandatperiod.

Nyval till styrelseledamot: 2021-2023

Valberedningen nominerar Frida Darfeldt.

Frida är utbildad personalvetare och jobbar som Affärschef på ett bemannings- och rekryteringsföretag i Malmö. Hon är uppväxt i en himmelsblå familj och följer sedan länge Malmö FF från ståplats. Frida är aktiv i Malmösystrars kommunikationsgrupp. Frida vill fokusera lite extra på att nå ut till Malmös näringsliv.

Nyval till styrelseledamot: 2021-2023

Valberedningen nominerar Kim Esbjörnsson.

Kim är 25 år gammal och född och uppväxt i Malmö. Kim är grundare av, och aktiv i Femmes De Malmö. Kim vill särskilt bidra med nya tankar för att göra huset och läktaren mer tillgänglig för tjejer.

Fyllnadsval till styrelseledamot: 2021-2022

Valberedningen nominerar Ebba Sigeback.

Ebba Sigeback är 24 år gammal och bosatt på Möllan. Ebba vill särskilt bidra till att Supporterhuset knyter ihop supporterskapet på läktaren med närvaro i staden via ett större samhällsengagemang från Supporterhusets sida.

Styrelsen 2021 föreslås därmed få följande sammansättning

Ordförande:


Joakim Andersson, omval 1 år

Ledamöter


Marcus Svensson, sittande 1 år 

Markus Dajcman, sittande 1 år 

William Galambos, omval 2 år 

Frida Darfeldt, nyval 2 år

Kim Esbjörnsson, nyval 2 år 

Ebba Sigeback, nyval 1 år

Valberedningen vill passa på att tacka Christian, Christoffer och Kristin för sin tid i styrelsen!

/För valberedningen i Supporterhuset –

Rebecca Bayer, Johannes Claesson & Kaveh Hosseinpour

————