Årsmöte 2022: Kallelse till årsmöte

Supporterhuset kallar till årsmöte onsdagen den 23 februari 18.00

Fullständig dagordning samt valberedningens förslag kommuniceras senast två veckor innan utsatt tid för årsmöte.

Motioner ska vara inkomna senast sex veckor innan utsatt tid för årsmöte (onsdagen den 12/1).

Betalande medlemmar 2021 innehar rösträtt. Nytillkomna medlemmar 2022 har rätt att närvara men berättigas ingen rösträtt.

Vi följer FHM:s rekommendationer och kommer att anpassa genomförandet av mötet efter aktuella restriktioner vid tid för möte.