Information från valberedningen

I mars detta är det årsmöte för Supporterhuset och vi ska välja medlemmar till olika uppdrag. Mandatperiod för ordförande, tre ledamöter och revisorer löper ut i och med årsmötet. Vi vill därför uppmana alla medlemmar att nominera personer de tror på. Om man själv har intresse för något uppdrag så ska man såklart anmäla det till oss också.

Supporterhusets är en ideell och opolitisk förening som tar avstånd från våld och all form av diskriminering. Föreningens ändamål är att främja en Malmöitisk positiv supporterkultur och fungera som ett nätverk för supportrar kring Malmö FF. Styrelse ansvarar för verksamhet och ekonomi mellan årsmöten samt att utföra det årsmötet beslutar om. Det är viktigt att du kan ta dig tiden att engagera dig och delta på de möten som styrelsen tillsammans beslutar om.

Om du vill veta mer om vad de olika uppdragen innebär mer generellt så rekommenderar vi vidare läsning på forening.se under Företroendevalda som du hittar i menyn.

För att nominera någon eller anmäla ditt intresse så mailar du oss deras namn och kontaktuppgifter till oss på valberedningen@supporterhuset.se. Om du nominerar någon ska personen vara tillfrågad innan.

/Supporterhusets valberedning

Susanne Lundberg, Ludvig Mårtensson och Kristin Svensson