INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningen påbörjade sitt arbete i början av hösten 2023. 

En inventering av den sittande styrelsen visade att sex av nio ledamöter hade utlöpande mandatperioder, däribland ordförande. Då ingen av dessa hade för avsikt att ställa upp för omval blev det tydligt att valberedningen i år behövde hitta och nominera fler kandidater än vanligt. 

Under hösten har vi intervjuat samtliga i styrelsen samt verksamhetsansvarig, i syfte att skapa oss en bild av hur styrelsen fungerar och identifiera olika behov. Valberedningen har också närvarat vid ett styrelsemöte. Några saker som den inledande processen gav var:

  • Styrelsens arbete kan fungera bättre med ett mindre antal ledamöter (än dagens nio). Förutom ett mer effektivt beslutsfattande kan en mindre styrelse också bidra till en tajtare grupp med bra driv.
  • Det finns en gemensam önskan om en större variation i den nya styrelsen, framförallt vad gäller ledamöternas bakgrunder och erfarenheter men också supporterskap och kopplingar till Supporterhuset. Detta har varit en strävan i valberedningens arbete.

Det har publicerats en text på Supporterhusets hemsida, som också delats i sociala medier, med information om att det inför kommande år finns ett behov av nya personer in i styrelsen och med en uppmaning om att nominera någon alternativt anmäla sitt eget intresse. De nomineringar som valberedningen fått in har kommit från personer som redan sitter i Supporterhusets styrelse samt verksamhetsansvarig. Vi har även själva tagit kontakt med egna nätverk, såväl inom som utanför MFF-kretsar, och bett om förslag på namn som kan tänkas vara intresserade av en plats i styrelsen eller som har de kompetenser vi eftersökt. Även om detta i slutändan inte resulterade i några konkreta nomineringar, finns det ett värde i att sprida information om Supporterhuset och på lite längre sikt bredda rekryteringsbasen för framtida styrelser. Valberedningen har totalt haft 3 möten och däremellan kontinuerlig kontakt.

Vi har valt att föreslå Linus Logren som ny ordförande i Supporterhuset. Linus är idag en engagerad medlem i föreningen, som till vardags arbetar med projektledning och marknadsföring. Att kunna leda, fokusera på processen samt se till att saker blir genomförda på ett hållbart sätt är praktiska erfarenheter vi anser kommer att komma styrelsen till nytta. Han har ett innovativt synsätt och idéer kring hur olika delar av föreningens verksamhet kan utvecklas. Sammanfattningsvis tror vi att Linus engagemang, personliga egenskaper och erfarenheter utgör en stabil grund för att leda den nya styrelsen framåt. 

Som nya ledamöter i föreningen föreslår valberedningen Eva Emmelin, Andri Jonsson och Theodor Niemann. Vi tror att samtliga kommer bidra till en stabil grund i den nya styrelsen men också med nya perspektiv och ett driv för att utveckla Supporterhuset som mötesplats.

  • Eva har en bakgrund inom kommunikation och arbetar med sociala medier vilket vi tror kan komma till nytta i utvecklingen av marknadsföringen. Hon har erfarenheter av att ha arbetat med sociala verksamheter såsom Stadsmissionen, samt praktiska kunskaper rörande arrangemang vilket ger styrelsen bättre förutsättningar för att driva på det sociala engagemanget för föreningen.
  • I sin yrkesroll fokuserar Andri på att hitta nya lösningar och lösningar ingen tidigare tänkt på vilket är en kreativ ådra som det alltid finns behov av. Andri har varit engagerad medlem sedan innan, framför allt i sociala engagemangs-utskottet, vilket vi tror kommer ge styrelsen nya perspektiv i frågan kring medlemsengagemang.
  • Theodor förstärker styrelsen med erfarenhet och kunskap om mötesplatser, att arbeta med ungdomar och att nå ut till en ny målgrupp, framförallt genom sitt tidigare arbete på Fryshuset. Idag är han matchdags-SLO och har intressanta tankar om att kunna dra nytta av den rollen i Supporterhusets styrelse. 

Inför 2024 föreslår alltså valberedningen att minska antalet ledamöter i styrelsen, från nio till sju. Inför kommande år tror vi att de nya ledamöter vi föreslår, tillsammans med de tre ledamöter som blir kvar i styrelsen, kommer innebära en stabil och driven styrelse. 

Vi vill tacka Joakim Andersson, Mikael Winqvist, Linda Roos, Marcus Svensson, Ebba Sigeback och Marcus Dajcman för deras tid i styrelsen. Ovan nämnda har valt att inte ställa upp för omval. Vi har uppskattat era insatser för Supporterhuset och hoppas fortsatt få ta del av ert engagemang i föreningen, om än i andra former.

Nedan följer valberedningens förslag inför årsmötet 2024

Nyval till ordförande 2024-2025

Valberedningen nominerar Linus Logren och föreslås att Linus väljs på en mandatperiod.

”Jag heter Linus, är 35 år, bosatt i Bara med familj. Jobbar med projektledning och digital marknadsföring till vardags. Blev MFFare 1994, i en handbollsfamilj, mycket tack vare Martin Dahlin och ett oerhört dåligt bollsinne. 2004 började jag supporta aktivt, och har gjort det sen dess med korta uppehåll för studier utomläns. 20-årsjubileum alltså!

Jag har, sen några år tillbaka, flyttat från Norra till en aktiv del av Östra Nedre. Har tidigare haft en semi-aktiv roll i MFF support, bla som skribent för nr tolv. På sistone har jag istället varit en aktiv medlem i Supporterhuset, dels i evenemangsutskottet och dels i olika projekt, tex med webbshoppen och Admiral-kollektionen.

I styrelsen kan jag bidra med många års erfarenhet inom projektledning, struktur och ett kommersiellt hållbart tänk. Jag har en god insikt i stora delar av föreningen och jobbar redan tätt med verksamhetsansvarig.”

Nyval till styrelseledamot 2024-2026

Valberedningen nominerar Eva Emmelin och föreslår att Eva väljs på en mandatperiod.

”Eva heter jag, och jag är född och uppvuxen i Umeå – men har vid det här laget bott längre i Malmö än i Västerbotten. Mitt supporterskap har vuxit fram de senaste tio åren och jag känner mig som mest hemma på ståplats. Helst står jag vid MS på gate 4. Jobbar till vardags som kommunikatör med fokus på dialog och sociala medier och är engagerad i sociala frågor. Jag jobbade tidigare på Skåne Stadsmission och var då drivande i organisationens samarbete med MFF. Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete i fackliga sammanhang och tror att jag kan bidra till SH-styrelsen med konstruktivitet och glöd.”

Valberedningen nominerar Andri Jonsson och föreslås att Andri väljs på en mandatperiod.

”Jag är en 40-årig ekonom med fru, son och hund som driver ett eget företag som konsult inom ekonomi. Jag har följt MFF sedan 90-talet, ståplats på gamla Stadion till numera årskort på sjungande sitt. Inom supporterhuset, förutom stadig kund av wraps och allehanda merch, har jag varit engagerad inom sociala engagemangsutskottet. När jag inte följer MFF så umgås jag med familjen, går på quiz eller tar en öl med vänner.”

Valberedningen nominerar Theodor Niemann och föreslås att Theodor väljs på en mandatperiod.

”Mitt namn är Theodore, jag är 28 år gammal, född och uppvuxen på Värnhemstorget. Jag jobbar för Skånetrafiken och även som matchdags-SLO för MFF. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter när det kommer till att nå ut till större och bredare målgrupper,  samt att öka engagemanget kring supporterhuset. Jag tror att mina erfarenheter av att jobba i olika områden i Malmö stad kan komma väl till användning.””Mitt namn är Theodore, jag är 28 år gammal, född och uppvuxen på Värnhemstorget. Jag jobbar för Skånetrafiken och även som matchdags-SLO för MFF. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter när det kommer till att nå ut till större och bredare målgrupper,  samt att öka engagemanget kring supporterhuset. Jag tror att mina erfarenheter av att jobba i olika områden i Malmö stad kan komma väl till användning.”

Befintliga styrelseledamöter 2023-2025

Inget val. Posterna innehas av Frida Darfeldt, Josef Nedstam och Agnes Gertten.

Revisorer 2024-2025

Valberedningen nominerar Magdalena Beckman och Mattias Lundström för en period av ett år.

Supporterhusets valberedning,

Isabelle Giordano, Kajsa Dahlbäck och Susanne Lundberg