Valberedningen

Susanne Lundberg
Sammankallande

Isabell Giordano

Kajsa Dahlbäck

Information från valberedningen

I början av nästa år är det dags för årsmöte för Supporterhuset och vi ska välja ny ordförande, ett antal ledamöter och revisorer. Vi vill därför uppmana alla medlemmar att nominera personer de tror på! Om man själv har intresse för något uppdrag så ska man såklart anmäla det till oss också.

Supporterhusets är en ideell och opolitisk förening som tar avstånd från våld och all form av diskriminering. Föreningens ändamål är att främja en malmöitisk positiv supporterkultur och fungera som ett nätverk för supportrar kring Malmö FF. Styrelse ansvarar för verksamhet och ekonomi mellan årsmöten samt att utföra det årsmötet beslutar om. Det är viktigt att du kan ta dig tiden att engagera dig och delta på de möten som styrelsen tillsammans beslutar om.

Om du vill veta mer om vad de olika uppdragen innebär mer generellt så rekommenderar vi vidare läsning på forening.se under Företroendevalda som du hittar i menyn.

För att nominera någon eller anmäla ditt intresse så mailar du oss deras namn och kontaktuppgifter till oss på valberedningen@supporterhuset.se. Om du nominerar någon ska personen vara tillfrågad innan.

/Supporterhusets valberedning

Kontakta valberedningen

Har du frågor, input eller tips till valberedningen så är du välkommen att kontakta dem på den här mailadressen.