Valberednings förslag inför extrainsatt årsmöte 2024-05-14

240414 kallade styrelsen till ett extra insatt årsmöte, där en av frågorna som kommer behandlas är val av ordinarie ledamot. Bakgrunden till detta är att en ledamot i styrelsen valde att lämna strax efter ordinarie årsmöte och sittande styrelse har gjort bedömningen att platsen behöver fyllas för att styrelsearbetet inte ska bli lidande.

Två av tre ledamöter från valberedningen har varit delaktiga i arbetet att hitta en ny ledamot inför det extra insatta årsmötet. Det har publicerats en text i sociala medier som uppmanat föreningens medlemmar att nominera kandidater alternativt sig själva men intresset har varit svalt. Valberedningen har fått in två nomineringar och det har hållits informationsmöte och intervjuer med båda.

Valberedningen nominerar Alexandra Uvelius till ledamot av styrelsen för en tid av två år.
Alexandra har en bakgrund inom elbranschen med god erfarenhet av planering och samordning som kan komma styrelsen till nytta. Hon har även ett socialt engagemang som vi tror är ett bra tillskott i styrelsen tillsammans med hennes passion för MFF.

Fyllnadsval av styrelseledamot 2024-2025

Valberedningen nominerar Alexandra Uvelius till ledamot av styrelsen för en tid av två år.

”Jag heter Alexandra och har bott i Malmö hela mitt liv. Började gå på Malmös matcher i tidig ålder med min pappa och det är ett stort nöje som fortsätter än idag. Provade på att spela fotboll under en period men att se Malmö spela lockade mest. Var fotbollstränare för småflickor under ett skede för en annan lokal förening i Malmö.
Föreningslivet är oerhört viktigt för mig och jag vet att det spelar en stor roll för många barn och ungdomar. Ett aktivt och fungerande föreningsliv kan vara värdefullt och avgörande för många ungas framtid.”


Mötet kommer att hållas 14/5  kl. 18.00  på Supporterhuset på Södra Förstadsgatan 79D, Malmö. Se hela inbjudan!