Supporterhuset kallar till extrainsatt årsmöte 

Mötet kommer att hållas 14/5  kl. 18.00  på Supporterhuset på Södra Förstadsgatan 79D, Malmö.

Supporterhusets styrelse bjuder in till ett extra årsmöte med två separata punkter.

På årsmötet valdes Theodore Niemann in som ordinarie ledamot på en tid av två år men av personliga skäl valde Theo att hoppa av och lämna styrelsen. Sittande styrelse bedömer att nuvarande konstellation är för liten och därför väljer vi att kalla till ett årsmöte för att låta valberedningen bereda en ny ledamot. 

Punkt två är av anledningen att häva ett beslut som togs i samband med årsmötet 2021. Årsmötet avslog då en motion om möjligheten att vid ett fåtal tillfällen per år ansöka om tillstånd för att servera alkohol under kontrollerade former. Detta vill sittande styrelse att vi omprövar då vi gör bedömningen att vi idag har andra förutsättningar och vi ser det som en möjlighet att testa andra former av event på Supporterhuset. 

Dagordning

 1. Extrainsatt årsmötes öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Godkännande av extrainsatta årsmötets utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
 7. Val av ordinarie ledamot på en tid av två år.
 8. Styrelsens förslag
 9. Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Mvh Supporterhuset


Var med och utveckla Supporterhuset!

Då styrelsen tappat en ordinarie ledamot är det redan dags att välja in en ny!

Var du sugen på att anmäla ditt intresse redan inför ordinarie möte? Eller hade du tänkt på någon att nominera? Nu får du en ny chans!

Vad gör man i styrelsen?
• Planerar och genomför Supporterhusets verksamhet med verksamhetsansvarig och medlemmar
• Skapar fler möjligheter och bättre för medlemmar att engagera sig
• Ser till att Supporterhuset är en trygg och stabil förening

Vi söker DIG! Om du är intresserad så berättar vi mer och svarar på alla dina frågor. Det enda kraven är att du bryr dig om Supporterhuset och har tid att engagera dig. Läs mer om vad det innebär att vara en styrelseledamot mer allmänt.

Anmäl dig intresse eller nominera någon annan (ska vara tillfrågad) på valberedningen@supporterhuset.se.

Vi ser framemot att höra från dig,
Mvh Isabelle, Kajsa och Susanne


Styrelsens förslag för alkoholservering på Supporterhuset

Supporterhuset har idag vuxit fram till att bli en stark beståndsdel i vår malmöitiska supporterkultur. I år firar föreningen 10år och vi som styrelse tror att vi är redo att ta nya steg i vår verksamhet. Vi tror att fler möten mellan supportrar på Supporterhuset kan generera ett större engagemang, något som kan stärka föreningen både arbetsmässigt och ekonomiskt. Föreningens ändamål är att främja en malmöitisk positiv läktarkultur och fungera som ett nätverk för supportrar kring Malmö FF.

På årsmötet 2021 röstades följande förslag ner, det vill vi föreslå att vi röstar igen om och omprövar beslutet. Vi som styrelse tror att det finns en möjlighet att skapa ett koncept som skulle kunna skapa nya sorters möten på Supporterhuset. En sammankomst där myndiga medlemmar kan nätverka och umgås.

Vårt förslag är att vid ett par tillfällen om året (antal ej bestämt) erbjuda myndiga medlemmar möjligheten att umgås över en öl eller ett glas vin. Det skulle till exempel kunna vara en AW,en öl-provning eller ett 10-års firande . Det ska ske utanför Supporterhusets öppettider för att inte påverka föreningens ordinarie alkoholfria verksamhet och arrangemangen ska ha fasta tidsramar.

Vi föreslår..

 • att Supporterhuset ska vid godkänt tillstånd kunna erbjuda evenemang för medlemmar över 18 år, utanför ordinarie öppettider där det förekommer alkoholförsäljning. 
 • att en arbetsgrupp ska tillsättas för att planera de specifika evenemangen.