Extra årsmöte 2019: Valberednings förslag

Valberedningens förslag

Ordförande

Christian Bruun, omval på ett år.

Redan valda ledamöter

Ludvig Mårtensson

Kristin Svensson

Ledamöter

Thelma Ernst, fyllnadsval på ett år.

William Galambos, nyval på två år.

Rouzbeh Valizadeh, nyval på två år. Vakant ledamot med kassörsroll, nyval på två år.

Förklaring

Eftersom stadgeändring gjorts som innebär att styrelsen ej längre innefattar suppleanter, så föreslår vi i nuläget två nya namn och ett ”gammalt”. Styrelsens ledamöter väljs omlott, tre stycken på varje årsmöte och för att bibehålla den balansen föreslås Thelma (som tidigare var suppleant) på ett år, övriga på två år.

Vi har ytterligare ett namn på gång, tänkt som kassör. Vi har letat länge och väl och har nu på slutklämmen hittat en riktigt bra person. Dock behövs ett godkännande från dennes arbetsplats, innan vi kan nominera. Hinner vi få det klart under dagen, så kommer en presentation. Annars kommer vi att föreslå årsmöte att välja en vakans på en ledamot med specifik kassörsroll, som sedan kommer att fyllas snarast efter årsmötet.

Presentationer 

-William Galambos är 23 år och jobbar som IT-support. Han har varit MFF’are sedan födseln, följt laget nära sedan många år och ser helst även alla bortamatcher på plats. Med en stor passion för MFF och föreningsdemokrati är vi övertygade om att William kan tillföra mycket i Supporterhusets styrelse. 

– Rouzbeh Valizadeh är 36 år och har stor erfarenhet från företagsledning och styrelseuppdrag. Han har följt MFF under många år, ser hemmamatcherna från Roys hörna och Europa-matcherna på plats. Rouzbeh har stort kontaktnät och många spännande idéer som vi vet kommer att utveckla Supporterhuset de kommande åren.

//Supporterhusets valberedning, Agnes, Lena och Magnus