Projekt – MFF för alla

Under säsongen 2017 hoppas Supporterhuset att öka sitt sociala ansvarstagande i samhället med våra medsupportrar. En av Supporterhuset grundpelare har alltid varit att vara en aktiv samhällsaktör och detta är något vi även i framtiden kommer aktivt att arbeta med. Tyvärr, har vi under de senaste åren upplevt en negativ utveckling i Malmö-stad med många tråkiga incidenter. Vi vill inte söka efter roten till problem utan snarare ta ansvar och vara en del av lösningen.

Vi hoppas att fler organisationer gör som vi och tar ansvar för vår stad och arbetar främjande med de medel dem har att tillgå. ”MFF för alla” är en social satsning som går ut på att möjliggöra att fler MFF-intresserade personer ska få chansen att se MFFs matcher och bli aktiva i Supporterhuset. Det kan exempelvis vara personer som inte har ekonomiska möjligheter och/eller på andra sätt gjort sig förtjänta av att bli en del av MFF-familjen. De utvalda kommer även få ett medlemskort på Supporterhuset och möjligheten att aktivera sig i vår verksamhet på olika sätt.

Varför är detta viktigt?
Förutom att ge fler personer möjligheten att vara med och utveckla engagemanget och supporterkulturen runt Malmö FF så anser vi att det finns få saker som engagerar och berör så många i Malmö som Malmö FF och det vill Supporterhuset ta vara på.  Supporterhusets funktion är att kanalisera det stora engagemang som finns runt Malmö FF för att sprida och underhålla positiva värderingar, motverka våld och all form av diskriminering, minska användningen av droger och alkohol, samt att öka integrationen mellan olika grupper på läktaren och samhället. Här kan alla MFF-supportrar samlas, hitta goda förebilder och ha roligt tillsammans.  Målet är att personerna ska förenas i det gemensamma fotbollsintresset och därmed utveckla goda värderingar och normer.

Avsikten är att de supportrar som besöker Malmö FF och Supporterhuset även i andra sammanhang ska omslutas av och verka utifrån de goda värderingar som vi vill sprida. Mer information om projektet kommer inom kort. Vi söker aktivt efter fler personer och partners som vill vara med och bistå oss i våra olika satsningar.

Tveka inte att höra av er till Supporterhuset:
info@supporterhuset.se eller facebook.com/supporterhuset