Extra årsmöte 2018: Kallelse

Supporterhuset kallar till extrainsatt årsmöte angående styrelsens förslag av stadgeförändring. Mötet kommer hållas 8/12 klockan 11:30 i Supporterhusets källare på Södra Förstadsgatan 79D, Malmö.

Förslaget av stadgeändring från styrelsen är samma förändringar som röstades igenom vid årsmötet 19/3 2018.  Stadgarna behöver röstas igenom vid två årsmöten i rad för att verkställas. Styrelsen bjuder därför in till ett extrainsatt årsmöte för att stadgarna ska gälla vid ordinarie årsmöte nästa år. Ni finner förslaget av stadgeändring bifogat här.

Dagordning

1. Extrainsatt årsmötes öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Godkännande av extrainsatta årsmötets utlysande
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
6. Val av två justerare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
7. Framställande av propositioner
8. Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Mvh, Supporterhuset