Extra årsmöte 2019

Supporterhuset kallar till extrainsatt årsmöte.
Vid gårdagens ordinarie årsmöte röstade årsmötet, på förslag av valberedningen, att lämna en plats i styrelsen vakant för att låta ett extrainsatt årsmöte besluta i frågan. Detta gjordes då valberedningen vill presentera ett förslag på det extrainsatta årsmötet för en ledamot tänkt som kassör.

Mötet kommer hållas 26/3 klockan 17:30 i Supporterhusets källare på Södra Förstadsgatan 79D, Malmö.

Dagordning

1. Extrainsatt årsmötes öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Godkännande av extrainsatta årsmötets utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
6. Val av två justerare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
7. Val av en styrelseledamot
8. Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Supporterhuset