Kallelse och valberedningens förslag: Årsmöte 2022

Onsdagen den 23 februari kl. 18.00 avhålls Supporterhusets ordinarie årsmöte för 2022. Årets årsmöte 2022 kommer hållas på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79D. Eftersom den tillfälliga stämmolagen slutade gälla den 31/12 2021 kommer årsmötet att hållas på plats och endast på plats. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet att närvara på mötet online. Utdrag ur ...

Kallelse till årsmöte

Supporterhuset kallar till årsmöte onsdagen den 23 februari 18.00 Fullständig dagordning samt valberedningens förslag kommuniceras senast två veckor innan utsatt tid för årsmöte. Motioner ska vara inkomna senast sex veckor innan utsatt tid för årsmöte (onsdagen den 12/1). Betalande medlemmar 2021 innehar rösträtt. Nytillkomna medlemmar 2022 har rätt att närvara men berättigas ingen rösträtt. Vi ...

Extrainsatt Årsmöte

Extrainsatt Årsmöte
Den 17 november kallar Supporterhuset sina medlemmar till ett extrainsatt årsmöte 17:15 för avhandling av inkommen motion gällande ändringar i föreningens stadgar. Mötet äger rum i Supporterhusets lokal på Södra Förstadsgatan 79D Motionen avhandlades på årsmötet 29 mars 2021 (bifall) och ska enligt föreningens stadgar avhandlas en andra gång för ett eventuellt andra bifall innan ...

Supporterhusets utskott

Allt arbete i Supporterhusets utskott sker på ideell basis. Känner du som medlem att du vill engagera dig i föreningen för att bidra till att Supporterhuset verkar för den goda supporterkulturen, tar ett socialt ansvar och ökar engagemanget kring Malmö FF så kan du ansöka om detta via kontakterna nedan. Det är viktigt att du ...

Pressmeddelande gällandes enkät!

Kära medlemmar och ickemedlemmar! Supporterhusets styrelse med verksamhetsansvarig vill med detta pressmeddelande återkoppla till er kring resultatet av den enkät vi bad er svara på i juni detta år. Av de 96 personer som svarade på enkäten så var 59% medlemmar i Supporterhuset. Det framgår tydligt att de allra flestas syn på vad föreningen är ...

ADVENTSERBJUDANDE

ADVENTSERBJUDANDE
2020 fyllde Malmö fotbollförening 110 år Vi hyllar föreningen med vår jubileumskrans En krans av bokblad, träden som omsluter oss i Pildammsparken, ackompanjerad av Helge ”Gripen” Bengtssons klassiska boll Limiterad upplaga av 110-års pin ingår till de broderade plaggen 13-17/12 erbjuder vi 20% på hela jubileumskollektionen Uppge ”110” när du checkar ut för att ta ...

Bidra med julklappar till unga som lever i utsatthet!

Nu har du möjlighet att bidra till julklappar för barn och ungdomar som annars inte skulle få några. Swisha valfritt belopp till 123 188 3248 och märk inbetalningen med ”Julklapp” så kan vi tillsammans med Skåne Stadsmission ge julklappar till ungdomar som lever i hemlöshet och utsatthet. Pengarna kommer oavkortat gå till presentkort hos Supporterhuset ...

Bli medlem i Suppporterhuset!

Vill du stötta Malmös supporterkultur men vet inte riktigt hur? Supporterhuset är en unik förening som ger barn och ungdomar möjligheter att utvecklas både som supportrar och unga vuxna. Allt i en drog- och alkoholfri miljö. Förmåner som rabatter på tågresor, hotell och flera lokala varumärken med generösa erbjudanden ingår. Föreningen funkar som en plattform ...

Supporterhusets retro- och charitystation!

Från och med vecka 26 finns det ytterligare en förgrening på Supporterhuset, då är det nämligen premiär för vår bytesavdelning för MFF-kläder! Hur går det till? Hela och rena Malmö- och MFF-kläder samt accessoarer lämnas in till Supporterhuset, på plats sker en enkel värderingsprocess där plagget som lämnas in graderas mellan 1-3. Är ditt plagg ...

Årsmöteshandlingar för Supporterhusets årsmöte tisdag 3/3 kl 18:00

Välkomna på Supporterhusets årsmöte 3/3 kl 19:00 på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79 D. Betalande medlemmar 2019 innehar rösträtt. Nytillkomna medlemmar 2020 har rätt att närvara men ingen rösträtt. Nedan hittar ni valberedningens förslag, propositionen och en sammanfattande ekonomisk rapport 2019. Valberedningens förslag: Ordförande: Christian Bruun, omval 1 år Ledamöter: Kristin Svensson, omval 2 år Marcus ...