Årsmöte 2020: Handlingar för Supporterhusets årsmöte

Välkomna på Supporterhusets årsmöte 3/3 kl 19:00 på Supporterhuset, Södra Förstadsgatan 79 D.
Betalande medlemmar 2019 innehar rösträtt. Nytillkomna medlemmar 2020 har rätt att närvara men ingen rösträtt.
Nedan hittar ni valberedningens förslag, propositionen och en sammanfattande ekonomisk rapport 2019.

Valberedningens förslag:

Ordförande:

Christian Bruun, omval 1 år

Ledamöter:

Kristin Svensson, omval 2 år

Marcus Svensson, nyval 2 år

Markus Dajcman, nyval 2 år

Joakim Andersson, fyllnadsval 1 år

Har ett år kvar på sin mandattid:

William Galambos

Christoffer Ahlgren

Avgående ledamöter:

Thelma Ernst

Ludvig Mårtensson

Rouzbeh Valizadeh

Marcus Svensson, 25 år, är ett välbekant ansikte på Supporterhuset då hans stora engagemang sträcker sig långt bakåt i tiden. Marcus har således stor kunskap om Husets historia och samtidigt ett brinnande intresse för dess framtid. Marcus är djupt involverad i Shoputskottet och gör tillsammans med utskottet grafisk design till såväl Supporterhusets merch som många av dess event.

Vi vill nominera Marcus till styrelsen då vi tror att hans stora kunskap och engagemang kommer vara Supportererhuset/styrelsen till stor nytta i framtiden.

Joakim Andersson är en 41-årig kille med ett stort och gediget intresse och engagemang för Malmö FF. Genom sin flaggmecksaktiva son har han fått upp ögonen för Supporterhuset och sett dess positiva inverkan på såväl individnivå som för supporterkulturen i det stora hela. Jocke har via sitt arbete inom skolan en djup förankring i staden och ett stort kontaktnät.

Valberedningen vill nominera Jocke då vi tror att han med sitt positiva synsätt och sin stora erfarenhet av ledarskap och organisation kommer göra ett riktigt gott jobb i styrelsen och för Supporterhuset.

19-åriga Markus Dajcman, som själv tog kontakt med oss, ger ett oerhört moget, stabilt och målmedvetet intryck. Han går sista året på gymnasiet och vill sedan studera kriminologi vid Lunds universitet. På sin fritid spelar han fotboll, dömer fotboll och ansvarar för fotboll-lekskola. ”Det är viktigt att alla barn får vara med.”

Vi vill nominera Markus till styrelsen då vi ser en otrolig potential och vi känner att hans eftertänksamhet och ålder är en styrka.

/Valberedningen

Molly Kummel, Rebecca Bayer och Johannes Claesson

Proposition angående valberedningen

För att underlätta för medlemmar att få en chans att ta del av valberedningens förslag i god tid innan årsmöte och eventuella extra årsmöte lägger styrelsen fram en proposition med ett tillägg i stadgarna. Justeringar i fetstilt nedan.

Ӥ 12 Valberedning För att bistå kommande ordinarie årsmöte samt eventuella extra årsmöten som har att ta ställning till val av person utser föreningens ordinarie årsmöte för en tid av ett år en valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen har att ta fram och presentera förslag på personer till de olika befattningarna som skall tillsättas.

Valberedningen skall framlägga sitt förslag till medlemmarna senast 7 dagar innan ordinarie årsmöte samt extra årsmöte.”

/Styrelsen

Ekonomisk rapport

Supporterhuset omsatte 2019 cirka 2 589 000 kr (år 2018 1 509 000 kr).

Föreningen gör på detta cirka 400 000 kr (år 2018 -45 000 kr) i resultat.

Vi ser fram emot att närmre presentera ekonomin under årsmötet.

/Styrelsen