Valberednings förslag

Valberedningens förslag Ordförande Christian Bruun, omval på ett år. Redan valda ledamöter Ludvig Mårtensson Kristin Svensson Ledamöter Thelma Ernst, fyllnadsval på ett år. William Galambos, nyval på två år. Rouzbeh Valizadeh, nyval på två år. Vakant ledamot med kassörsroll, nyval på två år. Förklaring Eftersom stadgeändring gjorts som innebär att styrelsen ej längre innefattar suppleanter, ...