Supporterhusets utskott

Allt arbete i Supporterhusets utskott sker på ideell basis. Känner du som medlem att du vill engagera dig i föreningen för att bidra till att Supporterhuset verkar för den goda supporterkulturen, tar ett socialt ansvar och ökar engagemanget kring Malmö FF så kan du ansöka om detta via kontakterna nedan. Det är viktigt att du känner att du sitter på ett stort engagemang och känner att du kan bidra med någonting till respektive utskott. När du ansöker om att engagera dig i något av utskotten så skriv gärna lite kring dig själv, ditt supporterskap och vad du tror du kan bidra med. Supporterhuset vill alltid engagera människor och hoppas att just du vill bidra till arbete som föreningen gör.

Vill du engagera dig i något av föreningens utskott?

Skicka ett mail till info@supporterhuset.se

Sociala engagemangsutskottet

Detta utskott driver Supporterhusets sociala engagemang. Utskottet har ett nära samarbete med exempelvis MFF i Samhället och Grundskolefotboll mot rasismer. Utskottet skapades 2021 för att ta ett tydligare ansvar för föreningens sociala engagemang och är alltid öppet för personer med engagemang och intresse för samhällsfrågor.

Kulturutskottet

Utskottet som driver Supporterhusets bidrag till Malmö FF:s supporterkultur. Det kan handla om att ha ett övergripande ansvar för flaggverkstaden, hålla i föreläsningar, workshops eller att sprida kunskap kring vår supporterkultur och skapa intresse kring denna. Detta utskott startades 2021.

Shoputskottet

Utskottet som har hand om allt som säljs i Supporterhusets lokal. Det designar och kommer fram till olika produkter som är en enorm faktor till att Supporterhusets verksamhet kan fortsätta bedrivas. Utskottet skapades 2014.

Evenemangsutskottet

Detta utskott har en särskild inriktning på olika evenemang på Supporterhuset. Syftet för utskottet är att leta efter olika möjligheter för evenemang för Supporterhusets medlemmar. Då detta är en stor del av föreningens verksamhet så är det viktigt att det finns ett utskott som håller i denna del. Utskottet skapades 2021.

Marknadsutskottet

Utskottet som framförallt håller i Supporterhusets företagsmedlemmar, men kan även engagera sig i annat som har med marknadsfrågor att göra för föreningen. Utskottets primära ansvar är att hitta nya företagsmedlemmar som vill synas tillsammans med Supporterhuset och de värderingar föreningen står för samt behålla och förvalta de som redan stöttar Supporterhuset. Utskottet skapades 2018 och är en väldigt betydande del för föreningen.