Supporterhuset kallar till årsmöte 29/3 kl 18:00

Välkomna att deltaga på digitalt årsmöte måndagen den 29/3 kl 18:00.

Information kring hur man ansluter sig till mötet presenteras senast två veckor innan möte, tillsammans med fullständig dagordning och valberedningens förslag.

Motioner skall vara inkomna senast sex veckor innan årsmöte, 15/2.

Betalande medlemmar 2020 innehar rösträtt. Nytillkomna medlemmar 2021 har rätt att närvara men ingen rösträtt.