Donation

Du kan stötta Supporterhuset genom att en skänka en slant. Alla bidrag är till stor nytta. 
All verksamhet i Supporterhuset kommer vara gratis för våra medlemmar. 

Bankgiro: 588 – 6593
Swish nummer: 123 188 324 8

Märk gärna er insättning med: Donation

Ett stort tack!